Lyrics.Diskografije.com – tekstovi pesama banner

Molim vas 357

Molim Vas gospodine, pustite ove ljude napolje, molim Vas i preklinjem, da se izdrži više ne može. Strah im je pregazio pogled, led im je okovao srca. U šaci držite, u ognju pržite, ne znaju šta je noć, šta je noć, a šta je dan..? i Da li je java ili san..? Za bolje ne […]

Banja Luka 357

Prvi poljubac pre dvanaest godina, stisak ruke, kao da je svako zna, žito ljubavi sa tla razaranja, nevina, iskrena. Tamo braću imam, više nego tu, dušu zapada i istoka u snu, kad je teško uvek pomislim na nju, veliku, slobodnu, najbolju. Banja Luka…hej… Banja Luko, voli me.. Više ne mogu izdržati bez nje, kao pseto […]

Na punom mesecu

Na punom mesecu – 357 Da li je vredelo da prekinemo san? Da li je vredelo da uništimo plan? Da li su namere bile najbolje ako smo ti i ja pali najdublje? I ova zemlja u ruci kao mrtav prah, kada nisi tu, i ova želja u meni će izbledeti… eo eo eo eo eo! […]
  • By Erik Rasmussen