Lyrics.Diskografije.com – tekstovi pesama banner

Pionir 10 – Da da da

I uvek kad kažem, sve istina je da da da, da da da i uvek kad vidim, isto je sve da da da, da da da I tada mislim jutro će promeniti sve da da da, da da da I tad ja mislim jutro će promeniti sve da da da, da da da I uvek […]
  • By Erik Rasmussen