Lyrics.Diskografije.com – tekstovi pesama banner

Pionir 10 – Da da da

I uvek kad kažem, sve istina je
da da da, da da da
i uvek kad vidim, isto je sve
da da da, da da da

I tada mislim jutro će promeniti sve
da da da, da da da
I tad ja mislim jutro će promeniti sve
da da da, da da da

I uvek kad kažem, vidim da znam
da da da, da da da
i uvek kad vidim sve istina je
da da da, da da da

I tad ja mislim jutro će promeniti sve
I tad ja mislim jutro će promeniti sve
I tad ja mislim jutro će promeniti sve
da da da, da da da

Leave a Reply
  • By Erik Rasmussen